30 стаття Закону України "Про освіту"

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Установчі документи:

Ліцензії на провадження освітньої діяльності;

Структура та органи управління закладу освіти.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

Мова (мови) освітнього процесу - УКРАЇНСЬКА

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

1. серед педагогічного персоналу:

- вихователь дошкільного підрозділу 1,1 тарифної ставки;

- педагог організатор 0,5 тарифної ставки.

2. серед технічного персоналу:

- сестра медична 0,5 тарифної ставки;

- сестра медична з дієтичного харчування 0,25 тарифної ставки.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами):

До послуг учнів 12 навчальних кабінети та 2 групи дитячого садка із зоною рекреації, в 1 з яких встановлено мультимедійні комплекси,1 комп'ютерних класи 6 ПК, підключених до мережі Інтернет), 1 спортивний зали, їдальня, спортивний майданчик з силовими тренажерами, 1 футбольне поле, 1 баскетбольний майданчик, 1 волейбольний майданчик тощо.

Бібліотечний фонд налічує -5325 примірників художньої та навчальної літератури.

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання- гуртожиток відсутній

Результати моніторингу якості освіти;

Звіт про діяльність закладу освітиза 2017-2018 навчальний рік

Правила прийому до закладу освіти:

  • Наказ Міністерства Освіти і науки України від 16.04.2018 року №367"Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"
  • Порядокзарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: у закладі та його філіях є безперешкодний доступ осіб з особливими освітніми потребамидо першого поверху

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти - не стягується

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати - не надаються

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Кошториси тафінансовізвіти про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформаціяпро перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Кiлькiсть переглядiв: 65