«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор НВК ____________З.М.Хуторна

«_____»_____________2015р.

ПЛАН РОБОТИ

БІБЛІОТЕКИ ВЕТЕРИНАРНОГО НВК на 2015 / 2016 н. р.

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки

на 2015/ 2016 навчальний рік

Кардинальні зміни ,що відбулися і відбуваються у всіх сферах життя нашого суспільства, зокрема у розвитку і становленні національної школи, нові орієнтації у змісті освіти та виховання зростаючих поколінь, яким розбудовувати державу і утверджувати ії, вимагають перегляду і оновлення багатьох аспектів діяльності шкільної бібліотеки.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2015-2016 навчальному році буде спрямована на виховання в учнях інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на збереження різноманітного змісту навчального процесу. Бібліотечного інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури і інформації про неї.

Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури з питань освіти, історії культури українського народу.

Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам та інтересам читачів. Бібліотека працюватиме щоденно, зокрема вихідних. Останній день місяця – санітарний.

ОСПОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

- своєчасне забезпечення учнів і педагогічного колективу навчальною, художньою та методичною літературою;

- надання допомоги вчителям у виборі літератури для проведення традиційних шкільних свят;

- беспосередня участь у всіх шкільних заходах;

- допомагати читачам у виборі літератури для позакласного читання та написання рефератів;

- організація профорієнтаційної роботи;

- виховання у дітей бережливого ставлення до книги;

- сприяти різним формам і методам бібліотечної роботи, самоосвіти учнів та пед.працівників школи;

- інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу школи у засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів;

- використання інноваційних технологій та методів, методу проектів бібліотечної діяльності;

- створення комфортного бібліотечного середовища.

ІІ. ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

№ з/п Зміст роботи Термін Виконавці Відмітка про виконання
1 Видача та прийом примірників протягом року Приходченко Т. П.
2 Комплектування фонду бібліотеки літературою з актуальних питань сьогодення, освітянських та методичних потреб школи протягом року Приходченко Т. П.
3 Оформлення передплати періодичних видань червень, листопад Приходченко Т. П.
4 Обробка і облік бібліотечного фонду протягом року Приходченко Т. П.
5 Очистити галузеву літературу від застарілих видань квітень Приходченко Т. П.
6 Організація і оформлення тематичних папок протягом року Приходченко Т. П.
7 Скласти акти на списання застарілої літератури травень Приходченко Т. П.
8 Оформити відкритий доступ до літератури тематичними стелажами та полицями згідно з освітянським завданням бібліотеки вересень Приходченко Т. П.
9 Продовжити благодійну акцію: «Подаруй книгу у бібліотеку» 30. 09.15 Приходченко Т. П.

III. ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДУ ПІДРУЧНИКІВ ТА ХУДОЖНЬОї

ЛІТЕРАТУРИ

№з/п Назва заходу та технологій Категор Термін Відповід
1 Спланувати заходи щодо збереження бібліотечного фонду 1-11 вересень Приходченко
2 Недопускати випадків втрати літератури, своєчасно ліквідувати заборгованість учнів у бібліотеку 1-11 Протягом року Приходченко
3 Своєчасно проводити санобробку щодо покращення стану книжкового фонду 1-11 щомісяця Приходченко
4 Упорядкувати підручники на стелажах 1-11 вересень Приходченко
5 Продовжити ведення картотеки підручників 1-11 Прот .року Приходченко
6 Поводити рейди-перевірки по класам щодо збереження підручників 1-11 1 раз у квартал Приходченко
7 Проводити бесіди з учнями та на батьківських зборах щодо збереження підручників 1-11 Прот. року Приходченко
8 Оформити експрес-інформацію про кращі підручники 1-11 грудень Приходченко
9 «Як живеш, підручник?»- цикл бесід по класам 1-11 1 раз в чверть Приходченко

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГІВ

№ з/п Зміст роботи Перелік виконання Виконавці Відмітка про виконання
1 Перевірка стану діючого каталогу протягом року Приходченко Т. П.
2 Продовжити роботу над поповненням картотек протягом року Приходченко Т. П.

V.ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

№ з.п Зміст роботи Перелік виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 Своєчасне забезпечення підручниками всіх класів серпень Приходченко Т. П.
2 Запис читачів до бібліотеки протягом року Приходченко Т. П.
3 Видача літератури на абонементи та у читальному залі протягом року Приходченко Т. П.
4 Приймання літератури протягом року Приходченко Т. П.
5 Розстановка читацьких формулярів прот. року Приходченко Т. П.
6 Підбір класним керівникам літератури з питань виховної роботи протягом року Приходченко Т. П.
7 Проведення індивідуальних бесід з учнями протягом року Приходченко Т. П.
8 Робота із заборгованістю протягом року Приходченко Т. П.
10 Вивчення інтересів читачів за групами протягом року Приходченко Т. П.
11 Надавати допомогу педагогам у виборі літератури для проведення заходів та батьківських зборів Протягом року Приходченко

VI.ІНФОРМАЦІЙНА-БІБЛІОГРАФІЧНА ТА ДОВІДКОВА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Перелік виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 Організація книжкових виставок: «Україна наша Батьківщина» «Моя земля-земля моїх батьків» «Міжнародний день писемності» «День партизанської слави» протягом року 11.11.15 21.09.15 Приходченко Т. П.
2 Організація і проведення «Дня інформації», оглядів нової літератури 1 раз на місяць Приходченко Т. П.
3 Оформлення « Куточка поваги до книги» протягом року Приходченко Т. П.
4 Картотека газетно-журнальних статей, тематичних картотек жовтень Приходченко Т. П.
5 Постійно рекламувати нові надходження до бібліотеки, розкривати інформаційні ресурси книжкового фонду засобами наочної пропаганди протягом року Приходченко Т. П.
6 Виконання бібліографічних консультацій учням та вчителям протягом року Приходченко Т. П.
7 Приймати участь в педагогічних радах протягом року Приходченко Т. П.
8 Проведення екскурсії до бібліотеки 1раз на семестр Приходченко Т. П.
9 Проведення бібліотечних уроків протягом року Приходченко Т. П.
10 Поповнення папок газетно-журнальних вирізок протягом року Приходченко Т. П.
11 Оформити інформаційний стенд «Бібліотечний вісник» вересень Приходченко
12 Організація тематичних виставок до великих дат, а саме: -«Всеукраїнський день бібліотек»; -«День Української писемності»; -День Соборності та Свободи України»; -День памяти А.С.Пушкина; -День пам`яті Т.Г. Шевченка; -«Дзвони Чорнобиля» до дня Чорнобильської трагедії. 30.09.15 10.11.15 22.01.16 10.02.16 9.03.16 26.04.16 Приходченко

VII. САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКАРЯ

№ з/п Зміст роботи Перелік виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 Систематичне відвідування методичних семінарів шкільних бібліотекарів, методичних об`єднань і обмін досвідом роботи по плану РМК Приходченко Т. П.
2 Ознайомлення з фаховою літературою протягом року Приходченко Т. П.
3 Пройти курси підвищення кваліфікації Приходченко Т. П.
4 Раціонально планувати і використовувати робочий час протягом року Приходченко Т. П.
5 Оформити підписку на журнал «Шкільний бібліотекар»

VIII.МАСОВА РОБОТА З ПОПУЛЯРІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРи

№ з/п Зміст роботи Перелік виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 Святкування «Всеукраїнського дня бібліотек», а саме: -вересневі зустрічі в бібліотеці (5-11кл); - «День видкритих дверей» для батьків, учнів, вчителів; - «Улюблені книжки – улюблені герої»-круглий стіл Вересень 30.09.15 Приходченко Т. П.
2 Проведення «Тижня дитячої бібліотеки» листопад Приходченко Т. П.
3 Провести свято «Посвята в читачі» січень Приходченко Т. П.
4 Брати участь у проведенні конкурсів та свят по школі подбором матеріалу Протягом року Приходченко Т. П.
5 Організація презентації кращих книжок квітень Приходченко Т. П.
6 Організація конкурсу «Найкращий читач шкільної бібліотеки» березень Приходченко Т. П.

IХ .ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Перелік виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 Підготовка цифрових звітів вересень-травень Приходченко Т. П.
2 Підготовка плану роботи на наступний навчальний рік квітень Приходченко Т. П.
3 Щоденний статистичний облік протягом року Приходченко Т. П.
4 Приймати участь у зборах батьків протягом року Приходченко Т. П.
5 Поліпшення матеріальної бази бібліотеки у межах фінансування на рік червень серпень Приходченко Т. П.
6 Перереєстрація читачів вересень Приходченко
Кiлькiсть переглядiв: 85